درباره ویکی کالا

متن درباره ما


صاحب امتیاز : شهناز ابراهیمی سراجی
آدرس : مازندران ساری ساری میدان امام خیابان 22 بهمن - کوچه 12 دفتر فروشگاه اینترنتی ویکی کالا
تلفن : 01133372859
پست الكترونیكی : info at vikikala.com